<
 
   
 
 
حوزه 6 امام جعفر صادق(ع)اصفهان
پنجشنبه 18 خرداد 1391 ساعت 10:44 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست basij abalfazl | ( نظرات )
نباید های همجنس گرایی در نگاه عقل و دین

1-1) مقدمه
 

قبل از هر چیز لازم است برای بررسی معقول و ریشه ای موضوع مقاله به كلیاتی در مورد عقل، چیستی دین و مفاهیم اخلاقی مباحثی طرح گردد تا رابطه‌ی همجنس گرائی با محورهای سه گانه ملموس شود.

2-1) عقل(1) چیست؟
 

عقل دارای معانی متعددی است كه رایج ترین معانی آن از قرار ذیل است:
الف) عقل گاه به مجردات تمام اطلاق می شود.
ب) گاه به معنای مدرك مفاهیم و ماهیات كلمه است.
ج) و گاه به معنای نیروی حسابگر و اندیشمند است كه در انتخاب راه به كمك می آید، كه این مورد خود به دو گونه است: 1) گاه در خدمت تأمین حوائج مادی و حیوانی و تدبیر كننده این امور است كه در مقابل عشق(2) قرار می گیرد. 2) و در برخی مواقع در افقی برتر فعالیت می كند و دغدغه‌ی شناخت حقیقت را دارد كه از آن تعبیر به عقل كلی یا الهی و یا عقل سلیم می شود.

3-1) كدام عقل ...؟
 

فلسفه های غربی پس از كانت غالباً به نقش منبع شناخت بودن عقل قائل نیستند و آنرا عاری از هر گونه محتویات معرفتی می دانند و فقط به منزله ابزار معرفتی و سنجش لحاظ می كنند كه نمی تواند مفاهیم و تصورات و معلوماتی خاص خود (نظیر معقولات ثانی فلسفی) داشته باشد. و از این حیث به نقد دیگر مؤدیات سایر منابع معرفتی بپردازد. اما این نقد قابل تصور است كه عقل برای خویش بدیهیاتی دارد كه از هیچ منبعی اخذ نكرده است (مانند اصل استحاله جمع و رفع نقیضین) هرچند مواد لازم (تصورات) برای این تصدیقات نیازمند حداقلی از دیگر منابع و ابزارهای شناخت مانند حس بیرونی یا شهودات و حس درونی باشد.(3)

4-1) نتیجه
 

تا قائل به منبع شناخت بودن عقل به عنوان هدیه ای الهی نباشیم نمی توانیم پای استدلال و برهان را در این ورطه باز كنیم. تبیین مسئله همجنس گرایی وقتی ممكن است كه میان ارزش ها و حقایق عینی رابطه ای منطقی برقرار باشد كما اینكه هیچ وقت كسی برای علت دوست داشتن گل، میل و دوستی، توجیهی نمی آورد چرا كه قابل تبیین عقلانی نیستند. تنها زمانی می توان بر موضوعی استدلال آورد كه آن موضوع بر یك سلسله روابط علی و معلولی مبتنی باشد مثل این گزاره: «یكی از علل انهدام نسل ها و خانواده به معنای واقعی، گرایش به همجنس گرایی است.»
با ذكور، مثل زن جماع مكن كه این فجور است.
لاویان 22 : 18

2) چیستی دین
 

1-2) مقدمه
 

دین(4) نه زائیده ترس است و نه زائیده جهل. كسی كه در نوجوانی ایمان خود را به خاطر حل نكردن موضوع شر از دست می دهد چگونه طعم دین واقعی را می چشد كه از آن ترس را برداشت می كند.(5) وقت آن رسیده است كه غرب و شرق برای رهائی از گرداب عمیقی كه در آن فرو رفته اند خود را به دینی كه نجات بخش آنها است بسپارند. همجنس گرائی توجیه دینی هم ندارد برای شفافیت این ادعا ذكر مطالب زیر لازم است:

2-2) مفهوم دین
 

بدون تعارف آنچه در اینجا در صدد تعریف آن هستیم به معنای مكتب است با محتوا و مفاد وحیانی و به معنای آموزه ها وگزاره های وحیانی ارسالی از سوی خدا برای بشر، نه دین به معنای دینداری وایمان و مانند آن(6). پی بردن به حقیقت دین، مشروط به این است كه در آغاز، مفهوم عمیق دین شناخته شود. البته ارائه تعریف دقیق از دین به نحو جامع و مانع با دشواری هائی روبه روست. یكی از دین پژوهان غربی می نویسد. «شاید هیچ كلمه دیگری غیر از دین نباشد كه همواره آشكارا و خیلی صاف و ساده بكار رود، ولی در واقع نمایانگر نگرش هایی باشد كه نه فقط بسیار متفاوت اند، بلكه گاه مانعه الجمع اند(7).»

3-2) مفهوم اصطلاحی دین
 

الف) مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی كه برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان هاست، كه گاه همه این مجموعه حق است وگاهی همه آن باطل و زمانی آمیزه ای از حق و باطل است.(8)
ب) عقاید ودستورات علمی و اخلاقی ای كه پیامبران ازطرف خدا برای راهنمائی و هدایت بشر آورده اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها، سبب خوشبختی انسان در دو جهان است.(9)

4-2) تعریف جامع دین
 

دین مركب است از مجموعه معارف نظری و عقیدتی،‌ احكام و قوانین علمی و دستورات اخلاقی، در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی، سازگار با عقل و فطرت انسانی، كه از سوی خدای یكتا بواسطه پیامبران برای هدایت همه جانبه مادی و معنوی بشر فرستاده شده است و اجرای كامل آن سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی انسان را تأمین می كند.(10)

5-2) علم(11) و دین در تعامل یا تعارض؟
 

گوهر علم، نوری است كه عین حقیقت عالم و چراغ فرا راه او می گردد و اصلاً علم، عالِم است و عالِم، علم است. دین همواره انسان راترغیب به تحصیل این نور می كند و پایه معارج انسان را به اندازه مدارج علم او می داند. غرض اینكه: دین و علم نه اینكه معارض یكدیگر نیستند بلكه معاضد یكدیگرند.(12)متون دینی (خاصه اسلام) به فراگیری همه علوم، از جمله تفكر و كاوش های تجربی و نیز استقرار و سیر در طبیعت فرا می خواند.
طرح مبحثی چون تعارض علم ودین به دلیل كاستی ها و تحریفات موجود در دین مسیح علیه السلام ونادیده انگاری عقل در تبیین مسائل، پدید آمد و سپس از قرن نوزدهم به بعد در جهان اسلام نیز راه یافت. با این وجود دلایل و قرائن متقنی مبنی بر اینكه علم در طول دین [اسلام] قرار دارد، موجود می باشد.
 
جالب اینكه به گفته ایان باربود یاری های زیادی از طرف دین به علم گردیده، چون: اعتقاد به قابل فهم بودن طبیعت، عقیده به آفرینش پدیده ها، نظر تأیید آمیز كتاب مقدس به طبیعت، تبعیت جهان از قوانین ثابت ومنظم، انسجام درونی پدیده ها كه راه پژوهش و كشف قوانین علمی طبیعی را هموار ساخته است.(13)

6-2) جایگاه عقل در دین
 

عقل در دین (اسلام) از جایگاه بسیار بلندی برخوردار است تا جائی كه اسلام را دین عقل وفطرت گویند. راز این گفته آن است كه اصل دین، همان اراده تشریعی خداوند است كه گاه بوسیله عقل به عنوان رسول و حجت باطنی مكشوف می شود و زمانی بوسیله نقل (رهاورد انبیاء) همچون رسول ظاهری و گاهی بوسیله هر دو، به نحو استقلال یا انضمام(14).یكی از منكرین وحی قبل از انکارآن در مورد جایگاه عقل در دین اینگونه مكتوب نموده است كه: «دین نه رقیب است نه جانشین آن، یعنی دین نیامده تا با عقل تعارض كند یا تضاد بورزد، با ورود دین عقل، بیكاره و معزول نمی شود، دین مكمل و ممد عقل است»(15)

7-2) نتیجه
 

در قدم دوم عقل، علم و دین، سه ضلع مثلثی محسوب شدند كه علاوه بر عدم تنافر با یكدیگر مدت هاست به عنوان دوستانی قدیمی در تعامل با یكدیگرند. به قول اینشتین: «علم بدون مذهب لنگ است و مذهب بدون علم كور»(16)نتیجه آنكه دین به معنای حقیقی خود هیچگاه درصدد تخریب روان و جسم پیروانش نخواهد بود حتی علیه طبیعت هم فرمانی نخواهد داد چه برسد به اینكه خطبه عقد ازدواج همجنس گرایان را خود بخواند. نسبیت اخلاقی خط بطلان بر همه ارزش های اخلاقی است؛ زیرا اخلاقیات در تفسیر سكولاریستی در خدمت و اغراض زندگی مادی قرار می گیرد ... در نتیجه، خوب و بد اخلاقی هیچ ملاك و معیاری نخواهند داشت. نمی توانیم اخلاقیات را بر پایه برداشت انسان انگارانة ناشیانه از «مشیت الهی» استوار سازیم.
ترنس استیس

3) مفاهیم اخلاقی
 

1-3) مقدمه
 

مهمترین وآخرین محور بحث برای ورود به موضوع همجنس گرائی، مفاهیم اخلاقی(17) است. اگر قدم های قبل دقیق برداشته نشده باشد نگاهی ابزاری به عقل اهانت به این ساحت تلقی خواهد شد و دین اصیل و وحیانی را مطلوب درونی و فطری انسان قلمداد خواهیم كرد ثانیاً، این دو هرگز بر علیه خویش قیام نخواهند كرد چرا كه هر دو مأمور سعادت انسانند. اما برای تكمیل قطعه آخر این پازل توجه به مفاهیم اخلاقی ضرورتی دوچندان دارد. در این قسمت تلاش شده است نبایدهای همجنس گرائی را بررسی و دلیلی معقول ارائه شود و اینك شرح مطالب:

2-3) اخلاق در لغت
 

در اصل واژه ای عربی است كه مفرد آن خُلْق و خُلُق می باشد. در لغت به معنای «سرشت و سجیه» است اعم از سجیه ای نیكو مثل جوانمردی، غیرتمندی و حیا و یا زشت و ناپسند مثل فرومایگی و بزدلی(18) .

3-3) اخلاق در اصطلاح:
 

كاربردهای متفاوتی دارد كه مهمترین آنها عبارتند از: صفات نفسانی، فضائل اخلاقی، نهاد اخلاقی زندگی، نظام رفتاری حاكم بر افراد. اما رایج ترین و شایع ترین كاربرد اصطلاحی اخلاق نزد فیلسوفان اسلامی عبارت است از صفات راسخ نفسانی كه موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خود جوش از انسان می شود. در فلسفه اخلاق، جملات اخلاقی را می توان به دو صورت بیان كرد، به صورت اخباری مثل «ازدواج قانونمند با جنس مخالف خوب است» و به شكل انشائی مانند «نباید همجنس باز بود» بنابراین مفاهیمی كه در جملات اخلاقی بكار می روند به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) مفاهیمی كه در ناحیه «موضوع یا نهاد و یا مسندالیه» جملات اخلاقی به كار می روند مانند عدل، ظلم، صدق، حسد، بخل، سقط جنین و ...این مفاهیم ماهوی نبوده و مابه ازای عینی ندارند بلكه از مفاهیم ماهوی انتزاع شده و به مقتضای نیازهای علمی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی، در معانی قراردادی و اعتباری بكار رفته اند.ولی نباید فراموش كنیم كه روابط تكوینی میان افعال انسانی و نتایج مترتب بر آنها، پشتوانه این اعتبارات و قراردادهاست.(19)
ب) مفاهیمی كه در ناحیه «محمول» یا «گزاره» و یا «مسند» جملات اخلاقی قرار می گیرند مانند: خوب، بد، باید و نباید. بحث اصلی درباره مفاهیم اخلاقی،‌ مربوط به همین مورد می باشد. ارائه نظریه ای قابل دفاع درباره مفاهیم ارزشی (خوب و بد) و الزامی (باید ونباید) یكی از عمده ترین دل مشغولی های فیلسوفان اخلاق بوده و هست.

4-3) مفهوم باید ونباید اخلاقی
 

درباره معنا و مفهوم «باید و نباید اخلاقی» دیدگاه های فراوانی وجود دارد. طیف وسیعی از فیلسوفان اخلاق معتقدند كه مفهوم باید را می توان با استمرار از مفاهیم تجربی، طبیعی، زیستی، روانی، اجتماعی یا الهیاتی و مابعدالطبیعی تعریف كرد. اما عده ای دیگر نظرات خاصی دارند مثل:
الف) تحقق بیشترین مقدار خوبی: جی، ای، مور (1873-1958) معتقد است مفهوم باید به معنای صحیح بودن است و صحیح بودن نیز بر اساس مفهوم «خوب» قابل تعریف است(20). مثلاً جمله‌ی «من باید به همجنس گرا برای بازگشت به زندگی طبیعی كمك كنم» به معنای آن است كه كمك به همجنس گرایان خیری را به دنبال دارد.

ب) امر و فرمان
 

كارناپ (1891-1970) تمامی مفاهیم اخلاقی از جمله مفهوم باید را حقیقتاً به معنای امر و فرمان می دانست. (21)مثلاً «نباید دزدی كنی» یعنی«دزدی نكن» و «باید به عدالت رفتار كرد» یعنی «به عدالت رفتار كن».

ج) نشانه ابراز احساسات
 

ایر نیزتصریح می كند همه مفاهیم اخلاقی صرفاً احساسات گوینده را به نمایش می گذارند و هیچ معنای محصلی ندارد.(22)

5-3) نظریه مختار
 

آنچه ما در صدد تبیین آن هستیم وجوب بالقیاس است؛ واژه های باید و نباید دو گونه كاربرد دارند. گاهی در مورد امر و نهی بكار رفته و در بعضی زبان ها نقش معانی حرفی را ایفا می كنند كه در این صورت معنای مستقلی ندارند بلكه در واقع همراه با فعل جمله، جایگزین هیأت وصیغه امر ونهی می شوند؛ گاهی نیز دارای مفهوم مستقلی بوده و به معنای واجب، ضروری و لازم بكار می روند. چنانكه به جای جمله‌ی به ظاهر انشائی «باید به عدالت رفتار كرد» می توان از جمله اخباری «عمل به عدالت واجب است» استفاده نمود. یعنی باید در اینجا باید به معنای امر و فرمان نیست بلكه به معنای ، واجب و ضروری بوده و حكایت از ضرورت انجام كار دارد.لازم به ذكر است كه دستور و انشاء تنها در صورتی می تواند موجه باشد كه شخص اعتبار كننده اولاً هدف معقول و خردپسندی را مدنظر داشته باشد و ثانیاً آنچه را به آن امر می كند و آن اعتباری را كه وضع می نماید، حقیقتاً در خدمت تأمین هدف موردنظرش باشد.پس مفهوم باید و نباید در كاربرد انشائی خود، تنها درصورتی موجه و معقول است كه بر مبنای رابطه ای ضروری وواقعی میان فعل و نتیجه‌ی آن اعتبار شده باشند. اما آیا هنگامی كه در قضایای ارزشی، مثل جملات اخلاقی و حقوقی، از بین واژه ها در كاربرد اخباری شان استفاده می كنیم، باز هم رابطه ضرورت بالقیاس بین فعل ونتیجه آن را بیان می كنند یا آنكه صرفاً حاكی از رابطه‌ی اعتباری و قراردادی بین آنها هستند؟حق آن است كه مفاد اصلی بایدهای ارزشی نیز، همان بیان رابطه علیت(23) است. علیتی كه میان فعل اختیاری و هدف اخلاق یا حقوق وجود دارد.(24) مثلاً هنگامی كه یك مربی اخلاق می گوید: «نباید با همجنسگرایی زندگی ات را در آتش شهوت تباه كنی.» در حقیقت می خواهد رابطه این كار را با هدف اخلاق (مثلاً رسیدن به كمال و آرامش) بیان كند. به همین دلیل است كه اگر از مربی اخلاق سؤال شود چرا نباید همجنس گرائی را عملی معقول و مورد تأیید ادیان به حساب آورد؟ پاسخ می دهد: زیرا اگر فرد به همجنس گرائی كشیده شود، روزی فرا می رسد كه اثری از جامعه بشری نخواهد بود.

6-3) اصول لازم برای تبیین نظام اخلاقی(25)
 

الف) واقع گرائی در اخلاق
 

مفاهیمی كه در اخلاق به عنوان مفاهیم ارزشی بكار می روند مستقل از مفاهیم نظری و عینی نیست. اگر قائل شویم به اینكه:
«عقل عملی، مسقیماً درك می كند و هیچ رابطه ای با واقعیات عینی ندارد. و یا اینكه مفاهیمی است انسانی و حكایت از واقع ندارند و تحقق شان به وسیله آمر و ناهی است خواه خداوند باشد یا عقل یا اجتماع و...» عموماً به شكایت و بی هویتی در حوزه اخلاق، دین و بی تفاوتی نسبت به قانون طبیعت (مثل همجنس گرایان) ختم می شود.

ب) ضرورت بالقیاس میان فعل اختیاری و نتیجه آن
 

این اصل كه در هستی شناسی جریان دارد، خواهد گفت كه هر علتی نسبت به معلول خودش این ضرورت را دارد و فرض ضرورت معلول مستلزم فرض ضرورت علت است رابطه میان فعل اختیاری انسان ونتایج حاصل از آنها،‌ از مصادیق همین روابط است.آیا رابطه‌ی میان فعل زن همجنس گرا واختلال در نظم توالد بشری ضرورت بالقیاس نیست؟

ج) پذیرش روح و جاودانگی آن
 

این اصل كه مربوط به روان شناسی فلسفی است این است كه انسان علاوه بربدن مادی دارای روحی است كه می تواند تا ابد باقی بماند و این به معنای آن است كه زندگی انسان ظرفی است به اندازه بی نهایت درنتیجه هرگز نباید پیامدهای كاركرد خود رامنحصر در محدوده تنگ زندگی مادی بپندارد.

د) اصالت روح
 

منظور این است كه قوام انسانیت انسان به روح(26) او بستگی دارد. نقش اختیار و انتخاب آگاهانه در تكامل اخلاقی انسان، حب ذات، تكامل روح، گرایش روح به سمت بی نهایت، نقش توجه نفس به مراتب و شوؤن خود در طلب كمال آنها، نقش نیست در تكامل نفس و ... از جمله اصول قابل طرح است.

7-3) نظریه اخلاقی اسلام
 

حال بر اساس اصول مطرح شده می توان نسخه‌ی دقیق و عمیق اخلاقی اسلام را اینگونه بیان كرد.«ارزش اخلاقیِ فعلِ اختیاری انسان تابع تأثیری است كه این فعل در رسیدن انسان به كمال حقیقی انسانی دارد. هر كاری به اندازه ای كه در آن كمال مؤثر است، ارزنده خواهد بود اگر تأثیرآن منفی باشد، ارزش منفی خواهد داشت و اگر تأثیرآن مثبت باشد، ارزش مثبت خواهد داشت و اگر نفیاً و اثباتاً تأثیری در آن نداشته باشد، ارزشش صفر یا خنثی خواهد بود.»(27)

8-3) نتیجه
 

چه رابطه ای معقول، مشروع و اخلاقی بین همجنس گرائی و كمال حقیقی او قابل تصور است؟ جواب به این سؤال هرچه كه باشد تا این جا دلیلی برای توجیه افعال همجنس گرایان نیافتیم. اگر از معنای "باید" و "نباید" معنائی غیر از ضرورت برداشت شود آیا اجازه تردید در تثبیت مفاهیم گذشته هست؟ نابودی بنیادین نظام خانواده، بر هم خوردن تعادل روانی و عاطفی افراد، رواج بی هویتی دینی، تمسخر ارزش ها و حذف آرامش به عنوان مهمترین شاخصه‌ی رسیدن به كمال از خسارت های ناشی از تعبیرات ناصحیح گزاره های الزامی است. آیا از میان جهانیان با مردها در می آمیزید و همسرانی كه پروردگارتان بر شما آفریده وا می گذارید؟ بلكه شما مردمی تجاوزكارید. سوره مباركه شعرا، آیات 165-166

همجنس گرایی
 

تا اینجا دلائل زیادی برای رد این انحراف ذكر كردیم به نحوی كه اگر این بخش را هم مطرح نكنیم اتفاق تازه ای نخواهد افتاد ولی من باب طرح دلایل اقناع كننده‌ی بیشتر، این بحث را ادامه میدهیم:

1- تعریف
 

همجنس گرائی(28) یكی از كهن ترین و با سابقه ترین انحرافات جنسی است و به رفتار وسازش جنسی بین دو همجنس چه به صورت عاطفی و چه به صورت برقراری روابط جنسی گفته می شود. همجنس گرائی یا تعلق عاطفی و جنسی به جنس موافق، امروزه دیگر لغت نامأنوس و ناآشنایی به نظر نمی رسد.طبق آمارهای منتشره در تمام دوران ها كمتر از 2 تا 4 درصد مردان وزنان با این مسئله مواجه بوده اند. (29)این در حالی است كه متقاضیان فیلم ها و مطالب مربوط به همجنس گرائی به شدت در حال افزایش است. نگاهی كنكاشانه در لابه لای صفحات تاریخ نشان می دهد كه آیا باید همجنس گرائی را یك حالت فطری و ژنتیكی خاص لحاظ كنیم یا نوعی انحراف روانشناختی و بیماری؟ آیا بهتر نیست به همجنس گرائی به عنوان سبكی اززندگی بنگریم؟ همجنس گرائی همان همجنس بازی است یا آن، لغتی است برای توجیه این رفتار غیرانسانی؟بسیاری از محققین نسبت به یافته های بیولوژیك و وجود «ژن گی» شكاك اند. آنها مكانیسم های متعددی را باعث ایجاد همو سكسو الیتی در نوجوانان و بزرگسالان دخیل می دانند. عواملی چون فرهنگ، روان، محیط و ... در این مختصر لازم می بینم با بررسی تاریخی این مسئله كمی از ابهامات موجود كاسته شود.

2- همجنس گرائی در گذرگاه تاریخ
 

به نظر می رسد قوم لوط و اصحاب رسّ پیشگامان این انحراف انسانی بودند ولی احتمال اینكه افرادی غیر از ایشان نیز به این عمل شنیع مشغول بوده باشند دور از تصور نیست.
الف) قوم لوط (علیه السلام)
لوط (علیه السلام) پسرهارون و برادرزاده ابراهیم (علیه السلام) بود. آنها در شهری به نام سدوم كه در سرزمین فلسطین و مابین مدینه و شام بودسكونت داشتند و لوطِ پیامبر هم در همین شهر زندگی می كرد. قوم لوط بهترین خلق خدا بودند و شیطان كوشش كرد تا آنان را گمراه سازد. او نخستین كاری كه كرد این بود كه چون مردم به خانه باز می گشتند آنچه ساخته وتهیه كرده بودند همه را ویران و تباه می ساخت. مردم كه اوضاع را چنان دیدند به یكدیگر گفتند: خوب است در كمین بنشینیم و ببینیم این كیست كه دسترنج ما را تباه می سازد؟ پس از چندی دیدند پسری بسیار زیبارو، بدین عمل دست می زند و وقتی از او پرسیدند آیا تو محصول كارهای ما را ویران و تباه می كنی، گفت: آری. مردم كه چنان دیدند تصمیم به قتل او گرفتند و قرار شد آن شب او را در خانه مردی زندانی كنند و روز دیگر به قتل برسانند هنگامی كه شب شد پسربچه زیبارو فریادی كشید. آن مرد گفت: چرا فریاد می كشی؟ گفت: پدرم شب ها مرا روی شكمش می خوابانید. آن مرد گفت: بیا و روی شكمم بخواب. همان شب شیطان عمل لواط را به مرد میزبان یاد داد وآن مرد نیز آن عمل را به دیگران آموخت و همچنان میان مردم شیوع پیدا كرد تا جائی كه مردان به یكدیگر اكتفا كردند و تدریجاً نسبت به رهگذران و مسافرانی كه به شهر و دیارشان وارد می شدند این عمل را انجام می دادند و همین كار سبب شد كه پای رهگذران از آنجا قطع شود و كسی دیگر بدان جا نرود.سرانجام كارشان به جائی رسید كه یكسره از زنان رویگردان شده و به پسران روی آوردند شیطان وقتی دید نقشه اش در مورد مردان عملی شد سراغ زنان قوم آمد و به آنها گفت: اكنون كه مردانتان برای رفع شهوت جنسی به یكدیگر اكتفا كرده اند شما هم برای دفع شهوت به یكدیگر اكتفا كنید و بدین ترتیب شیطان عمل زشت مساحقه را نیز به آنها آموخت.(30)
ب) اصحاب رسّ (31)
مردمی بودند كه درخت صنوبری را می پرستیدند ونام آنرا "شاه درخت" نهاده بودند و آن درختی بود كه یافث فرزند نوح آنرا بعد از واقعه طوفان بر كنار چشمه ای به نام "روشن آب" كاشته بود. آنها رسولی از بنی اسرائیل از فرزندان یهودا را در چاه عمیقی افكندند و سرچاه را محكم بستند و آنقدر ناله او راگوش دادند تا برای همیشه خاموش گشت. این قوم به پرستش درختان مشغول بودند و زنانشان به مساحقه می پرداختند.(32)همانطور كه تاریخ گواه است طبیعت بشری، غریزه‌ی جنسی اش را از طریق ازدواج با جنس مخالف ارضا می كرده است و هیچ تمایلی برای برقراری رابطه جنسی با همنوع نداشته است.

3- دیدگاه های مختلف در مورد همجنس گرائی
 

با دقت در نظرها و ایده های مختلفی كه در مورد این مسئله ایراد گردیده است می توان آنها را درچهار مورد بررسی کرد.
الف) دیدگاه اول: این گروه از مردم، افرادی روسپی (فاحشه) می باشند. به كلامی دیگر اینگونه افراد با عمل خود در برابر خدا طغیان كرده و دست به گناهی قبیح می زنند كه شایسته مجازات اند.
ب) دیدگاه دوم: باید با این افراد، همانند یك بیمار برخورد نمود همانند معتادین به الكل
ج) دیدگاه سوم: این مسئله ژنتیكی می باشد كه به صورت تصادفی در خلقت ایجاد شده است و می بایست برای درمان آن با شفقت برخورد نمود.
د)دیدگاه چهارم این مسئله تنوعی است در خلقت همانند افراد چپ دست در برابر افراد راست دست و این موضوعی است كه باید آنرا پذیرفت و برای آن خوشحال بود.همجنس گرایان جزئی از جامعه ما هستند كه نمی توان وجود آنها را منكر شد. این موضوع نه تنها مختص كشورهای غربی بلكه جوامع شرقی و خاورمیانه را نیز در برمی گیرد اگرچه طرح آن در 83 كشور جهان هنوز با مشكلات زیادی همراه است. به راستی با این موضوع چگونه باید برخورد نمود؟ به دلیل قدمت و وجود این افراد در تاریخ باید برای آنها و طرفدارانشان حقوقی آزاد قائل شد؟ و یا چون مخالف ایدئولوژی و مذاب بسیاری است باید محكوم و طرد نمود؟آیا امكان قائل شدن به دیدگاهی به نحو متوسط شدنی است؟ بعضی از مدافعین همجنس گرائی در دفاع از موقعیت خود این مسئله را اینگونه مطرح می كنند كه همجنس گرائی امری طبیعی! و حق مسلم هر فرد می باشد كه چگونه در مورد زندگی شخصی خود تصمیم بگیرد. این مسئله یك واقعیت در خلقت انسان و عاملی فیزیولوژیكی می باشد یعنی هدیه ای است از جانب خدا كه در خلقت قرار داده شده است. پس اگر خدا خالق كل كائنات، آنها را این چنین آفریده چرا نباید در زندگی و عملكرد خود آزاد باشند عده بسیار زیادی از همجنس گرایان واقعاً نمی دانند كه مشكل در كجاست و چه كسی مسئول است، خدا یا انسان؟ اما بسیاری از محققان در این زمینه، بر این باورند كه آزادی عمل، باور شخصی ما در رابطه با این موضوع، ‌تأثیر اجتماع، تربیت در خانواده و مسائل روانشناختی، نقش مؤثری را در اِعمال این انحراف بر عهده دارد(33)

4) علل گرایش به همجنس
 

بر اساس تحقیقی در همین زمینه علل عمده همجنس گرائی بیشتر در مسئله تربیتی و روانشناختی یافت شده است تا یك مسئله فیزیولوژی. بطور نمونه پسرهائی كه در محیطی پرورش می یابند كه بیشتر اعضای آن مؤنث می باشند، اینان در دوران بزرگسالی دچار اختلال هویت می گردند و بیشتر خود را، با جنس مؤنث همانند سازی می كنند و خود را به جای یك جنس مذكر، یك جنس مؤنث می بینند.(34) اثرات وارده از طرف محیط پیرامون بر شخصیت فرد غیرقابل انكار است. اخیراً یكی از مؤسسات جامعه شناسی و مشاوره خانواده در آمریكا نتایج خود را اینگونه منتشر كرد: «از 2000 دختر و پسری كه تمایلات همجنس گرایانه داشتند و یا تمایلی به ازدواج در خود نمی دیدند معلوم گردید عواملی چون شرایط محیطی و رفتار والدین در این مسئله تأثیر داشته است. »30 درصد از پسران و 25 درصد از دختران ابراز می داشتند كه در دوران كودكی و نوجوانی تحت ثأثیر رفتار سوء والدین نسبت به خود بودند. عدم ابراز محبت كافی، كودك آزاری، تنبیه بدنی، تبعیض بین فرزندان، عدم توجه لازم، مقایسه تحقیرآمیز با كودكانِ دیگر و ناهنجاری های گفتاری مثل دشنام گوئی از جمله این رفتارهای نامناسب است.(35) كدام یك از سوء رفتارهای والدین نسبت به یكدیگر می تواند توجیه عقلانی و دینی داشته باشد؟ برای كودك آزاری و از بین بردن عواطف معصومانه كودكان چه استدلال وبرهانی وجود دارد؟ دشنام گوئی و تحقیر دیگران در كدام یك از ادیان ابراهیمی رد نشده است؟ طبق اسناد تاریخی همین اعمال و رفتار ناپسند در قوم لوط رواج بسیار داشته است.دشنام دادن و سخنان ركیك گفتن و مهمتر از همه "بخل" از اثرات و عوامل مهم در پیدایش یا رواج میل به همجنس می باشد. شهر قوم لوط سر راه مردمی بود كه به شام و مصر سفر می كردند و چون كاروانی بر آنها می گذشت از آنها پذیرائی می كردند و چون این ماجرا ادامه پیدا كرد از روی بخل و خستی كه داشتند ناراحت شده و در فكر چاره ای رفتند و همان بخل موجب شد كه چون میهمانی بر آنها وارد شود با او لواط می كردند بی آنكه شهوت و تمایلی به این كار داشته باشند همین مسئله سبب شد كه پای مسافران ازسرزمین آنها قطع شود و دیگر كسی بدان جا نیاید.(36) وقتی والدین از نوازش و ابراز محبت به فرزندان بخل بورزند و در تربیت صحیح آنها كوتاهی وقصور كنند چه كسی می تواند از اثرات این اعمال كه گاهاً جبران ناپذیر است چشم پوشی كند؟مرحوم شیخ صدوق در حدیثی از امام باقر (علیه السلام) روایت كرده كه فرمود: علت شیوع این عمل، خصلت نكوهیده بخل بوده است(37) .

5- علم و همجنس گرائی
 

از منظر ژنتیكی تئوری های كمی به منظور توضیح یك ژن مستقیم برای توجیه همجنس گرائی وجود دارد هرچند وجود ژن گی یك باور عمومی در جامعه است. بر اساس پاره ای از پژوهش ها ثابت شد كه ترتیب چینش ژنوم مادر می تواند بر گرایش فرزندان تأثیرگذار باشد.پژوهشگران در این تحقیق كه در نشریه (G enetic hum an) به چاپ رسیده كروموزم غیرفعال x را در 97 مادردارای فرزند همجنسگرا و 103 مادر دارای فرزنددگر جنس گرا مورد آزمایش قرار دادند. بااین وجود به قطع یقین نمی توان آنرا نسخه ای حتمی لحاظ كرد چرا كه برخی از پژوهشگران بر این عقیده هستند كه ژنی تحت عنوان «ژن گی» وجود ندارد.(38) تحقیقات مختلفی از سوی فعالانِ حقوق همجنس گرایان برای توجیه علمی آن انجام گرفته است از جمله بررسی كروموزم x ، تحقیق بر روی عملكرد هیپوتالاموس، تحقیق بر روی دوقلوهای همسان همجنس باز، درتمام كاوش های به عمل آمده نتیجه مشابه بوده، البته نباید فراموش كرد كه در هر سه مطالعه، محققان به شخصه همجنس گرا بودند. از این گذشته باید توجه داشت كه مطالعات آنها توسط محققان دیگر موشكافی و تجزیه و تحلیل نشده است. همچنین رسانه های گروهی هیچ اشاره ای به متدهای بكار رفته در این پژوهش ها نكرده اند. هیچ مدرك موثقی وجود ندارد كه اثبات كند همجنس گرائی به دلیل وجود ژن های معینی در بدن انسان بروز می كند.(39) گزارش نهائی ارگان تعمید در جنوب استرالیا (BU M A) پیرامون تمایلات جنسی بشر حاكی از آن است كه فرد تنها با قدرت تشخیص فردی خود تصمیم می گیرد(40) كه همجنس باز شود و با انتخاب های آگاهانه، خود را در ارتباط جنسی با یكی از همجنسان خود قرار می دهد. این امر هیچ ارتباط معقولی با خصوصیات ذاتی انسان از قبیل جنسیت یا نژاد ندارد. این گزارش همچنین تصدیق كرده كه همجنس گرائی از نظر ادیان مختلف گناه شناخته می شود و ارزش های اخلاقی غیر همجنس گرایان را نیز زیر سؤال می برد. یك كارشناس با صراحت كامل معتقد است كه برقراری ارتباط جنسی با فرد همجنس به طور آشكارا بیماری های عدیده ای را به همراه دارد. (البته همه ما می دانیم كه برقراری روابط جنسی حتی با جنس مخالف اگر رنگ بی بند وباری به خود بگیرد ممكن است موجبات ابتلا به برخی از انواع بیماری های آمیزشی را فراهم آورد) اما همجنس گرائی روند سرایت بیماری هایی نظیر تبخال مقعد، هپاتیت B ، انگل، تومور روده وایدز را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد. در تحقیقی كه بر روی طول عمر مردان همجنس باز در دهه‌ی 90 در كانادا انجام شد پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند كه مردان همجنس باز در حدود 8 تا 12سال كمتر از همنوعان غیرهمجنس باز خود عمر می كنند.(41) با همه‌ی این شواهد سازمان بهداشت جهانی در سال 1992 با ارائه دادن استنادات به ظاهر علمی و باتوجه به اینكه جوامع مختلف همجنس بازی را پذیرفته اند آنرا از لیست امراض حذف كرد. این در حالی است كه برخی این عمل سازمان بهداشت جهانی را نه وجه علمی بلكه سیاسی و فرهنگی می دانند.

6- ازدواج با همجنس ممنوع
 

برای یك ازدواج معقول و سالم طرفین باید از 2 جنس مختلف باشند. در اثبات این نظریه دلایل بسیار زیادی وجود دارد.
الف) ساختار آناتومی بدن انسان برای برقراری ارتباط جنسی میان یك زن و یك مرد طراحی شده و علم زیست شناسی ارتباط میان یك زن و یك مرد را تأیید می كند این در حالی است كه هیچ عامل بیولوژیكی ارتباط همجنس گرایانه را تأیید و حمایت نمی كند.
ب) آمیزش جنس مذكر و مؤنث (حتی در حیوانات) آنها را قادر می سازدكه تولید مثل كرده و زاد و ولد نماید. اما زاد و ولد تنها دلیلی نیست كه خداوند انسان را از دو جنس مذكر و مؤنث آفریده است. گزارش های(BU W A)ازاین قرار است كه: «صمیمتی كه از طریق گرایش های جنسی میان زن و شوهر بوجود می آید دارای فوائد بیشماری برای هر دو طرف می باشد و از سوی خداوند برای ایجاد پیوندی محكم تر، لذت و خوشی و نهایتاً تولید مثل در وجود آنها قرار گرفته است.»(42)

7- ادیان ابراهیمی چه می گویند؟
 

سه دین بزرگ ابراهیمی: یهودیت، مسیحیت و اسلام با همجنس گرائی بطور علنی مخالفت كرده اند.
1-7) یهودیت
در آئین یهودیت، در مذهب ارتدكس رابطه جنسی بین دو همجنس غیرقابل قبول است.
2-7) مسیحیت
هم اكنون شهروندان اروپا و آمریكا از بیشترین پیروان حضرت مسیح (علیه السلام) می باشند. این در حالی است كه ازدواج همجنس بازان در بیشتر كشورهای اروپا و آمریكا قانونی محسوب می شود. به همین خاطر از بین ادیان ابراهیمی تمركز بیشتری را روی آئین مسیحیت و این مسئله خواهیم داشت.نظر مسیحیت راكه در طول 2000 سال قدمت دارد با سه محوریت كتاب مقدس، قانون طبیعت و نظام خانواده بررسی می كنم.

الف) كتاب مقدس:
 

همجنس گرایی هم در عهد جدید و هم در عهد عتیق محكوم شده است. فصل نوزده كتاب پیدایش داستان شهوترانی اهالی سدوم را بیان می كند كه خانه لوط را محاصره كردند تا به مردانی كه میهمان او بودند تجاوز كنند. آنان به لوط گفتند: «آن دو مرد كه امشب به نزد تو درآمدند كجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم.»باتوجه به اینكه خدا بر اهالی این شهر آتش و گوگرد فرستاد، اكثر خوانندگان چنین نتیجه می گیرند كه امیال همجنس گرایانه مردم این شهر بود كه باعث شد كاسه غضب خدا سرانجام لبریز شود و آنان را اینگونه مجازات كند. در كتاب لاویان می خوانیم: باذكور مثل زن جماع مكن، زیرا كه این فجور است. (لاویان، 22: 18). همجنسگرائی در عهد جدید نیز صریحاً نكوهش شده است.(اول تیموتائوس 10 : 1، اول قرنتیان 10-9 : 6 ، یهودا 7 : 1) این عمل در رومیان باب 1 نشانه ای است از اینكه چطور خدا گنهكاران را در شهوات شان به حال خود واگذارده است.«پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرم آور به حال خود واگذاشت حتی زنانشان روابط غیرطبیعی را جایگزین روابط طبیعی كردند. به همین سان مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست كشیده، در آتش شهوت نسبت به یكدیگر سوختند مرد با مرد مرتكب اعمال شرم آور شده، مكافات انحراف شان را در خود یافتند.» (رومیان 27-26 : 1)

ب) قانون طبیعت:
 

و اما عمدتاً الهی دانان كلیسای كاتولیك رم در رد همجنس گرایی علاوه بر استناد به قانون كتاب مقدس، به قانون طبیعت نیز استناد كرده اند. همجنس گرایی به دو دلیل خلاف قانون طبیعت است. نخست آنكه اكثر مردم به طور غریزی رابطه با جنس موافق را نامعمول و مشمئزكننده می دانند درست همانطور كه ارتباط جنسی انسان با حیوان عملی نامعمول و مشمئزكننده محسوب می شود.
به همین خاطر است كه آكویناس همجنس گرایی را عملی حیوانی توصیف می كند. دلیل دوم این است كه بدن انسان به طور طبیعی برای رابطه جنسی با جنس مخالف آفریده شده است. رابطه ای كه به تولید حیات می انجامد. به همین جهت كلیسا از دیرباز همجنس گرایی را نه تنها خلاف كتاب مقدس، بلكه عملی خلاف قانون طبیعت نیز دانسته است.
 

ج) نظام خانواده:
 

و سرانجام باید به ترتیب و مشیت الهی برای نظام خانواده اشاره كرد كه بر آنچه در فصل دوم كتاب پیدایش آمده است مبتنی است: خدا در اولین نهاد خانواده یك زن (و نه یك مرد) را به عنوان مونسی برای آدم می آفریند، و به مرد دستور می دهد كه والدین خود را ترك كرده، به همسرش بپیوندد و با او یك تن گردد، و سر خانواده ای جدید باشد.همین دستور در فصل نوزده متی توسط عیسی مسیح (علیه السلام) نیز تكرار شده است. به همین جهت كلیسا همواره بر این موضوع تأكید داشته كه خانواده عبارت است از مرد و زنی كه با هم ازدواج می كنند، به همین خاطر است كه كلیسای كاتولیك رم ازدواج را یكی از هفت راز مقدس كلیسایی (Sacram ent) می داند و برای آن ارزشی فوق طبیعی قائل است. زیرا از طریق نهاد خانواده است كه فرزندان به طور طبیعی به دنیا می آیند و با ایمان آوردن به مسیح جزو خانواده خدا می گردند. همجنس گرایی بنا به ماهیت خود لزوماً خارج از این ترتیب الهی برای نظام خانواده قرار می گیرد و به عنوان شق متضادی قد علم می كند كه از دید كلیسا لاجرم به سلامت جامعه صدمه می زند. همجنسگرایی در عهد جدید نیز صریحاً نكوهش شده است.(اول تیموتائوس 10: 1؛ اول قرنتیان -9 : 6 : 10 ؛ یهودا 7 : 1)
3-7) اسلام
مرحوم علامه محمدتقی جعفری (ره) در جواب سؤال برتراند راسل كه پرسیده بود چرا اسلام اینقدر به ازدواج بها داده و برایش قانون وضع كرده نوشتند: «با ازدواج می خواهد انسان بوجود آید، مسئله تولد انسان مطرح است. »همانطور كه در بخش چیستی دین(43) مطرح گردید، اسلام برای انسان چنان ارزش قائل است كه حاضر به كنار آمدن با هیچ نظریه ای كه انحطاط بشریت را در پی داشته باشد نیست. آرامش و تعادل روحی، جسمی و جنسی با همجنس گرائی بوجود نمی آید. در اسلام با محوریت های معقول و مقبولی می توان این مسئله را بررسی كرد ولی در این قسمت با دو محوریت قرآن كریم و روایات وارده مسئله را پی می گیریم.

الف) قرآن كریم
 

قرآن كریم در سوره شعرا آیات 165 و 166 خطاب به افرادی كه به عمل زشت هم جنس گرائی مبتلا هستند آنها را متجاوز محسوب میكند. « اَتأتونَ الذَّكَرانِ مِنَ الْعالَمینَ وَتَذَرونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزواجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَومٌ عادوُن» آیا از میان جهانیان با مردها در می آمیزید؟ و همسرانی را كه پروردگارتان برای شما آفریده وا می گذارید؟ بلكه شما مردمی تجاوزكارید.این در حالی است كه در سوره مباركه روم آیه 21می فرمایند:«وَ مِنْ ایاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزواجاً لِتَسْكُنوا اِلَیها» و از نشانه های او این است كه از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در كنارشان آرام گیرید.

ب) روایات
 

امام صادق (علیه السلام) نقل می نمایند كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: هنگامی كه قوم لوط آن كار زشت را انجام دادند، زمین به درگاه خداوند گریه كرد، تا اشكش به آسمان رسید. آسمان نیز گریه كرد تا اشكش به عرش رسید. به همین جهت خداوند به آسمان وحی نمود بر آنان سنگ ببار وبه زمین وحی نمود آنان را در خود فرو ببر(44)همچنین فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) مردانی را كه شبیه زنان می شوند و زنانی را كه شبیه مردان می شوند، لعنت نمود و اینان همان مردان زن صفت و زنانی هستند كه با یكدیگر نزدیكی می كنند و بدون تردید خداوند فقط زمانی قوم لوط را هلاك كرد كه زنان نیز مرتكب عمل مردان شده بودند و با یكدیگر نزدیكی می كردند.(45)

8- یك شبهه
 

یكی از سؤالات پیرامون همجنس گرایی این است كه این میل در برخی انسان ها بیشتر است و به صورت ژنتیكی اینگونه می باشد در واقع به شكلی این افراد نمی توانند جلوی خود را بگیرند.
پاسخ:
همانطور كه تا اینجا گذشت با دلایل متقن توضیح داده شد كه اولاً همجنس گرائی آموختنی است نه فطری. دوماً حتی اگر چنین بود این مسئله دلیل نمی شود كه فرد به گناه دست بزند. به صورت مشابه برخی افراد نیز به صورت ژنتیكی تمایل زیادی به خشونت و قتل دارند. آیا این دلیل می شود كه این افراد دست به خیانت و قتل بزنند؟ سوماً این افراد می توانند شهوت خود را از راه مشروع با جنس مخالف ارضا كنند تا مجبور نباشند به خود، دیگران و طبیعت و بشریت خیانت كنند.

9- نظرسنجی
 

نظرسنجی جدیدی كه مركز نظرسنجی «پیو» منتشر كرد نشان می دهد میزان همجنس گرایی در آمریكا به شدت روبه افزایش است. بر اساس نتایج این نظرسنجی حدود 42 درصد از مردم آمریكا تمایلات همجنس گرایانه دارند این درحالی است كه در سال 2009 میزان كسانی كه موافق اینگونه گرایش ها بودند، 37 درصد به ثبت رسیده بود. در بخشی از این نظر سنجی آمده است. «میزان افرادی كه در آمریكا مخالف همجنس گرائی هستند طی یك سال گذشته كاهش قابل توجهی داشته است و از 54 درصد در سال 2009 به 48 درصد در سال جاری میلادی رسیده است. فاجعه ازآنجا آغاز می شود كه میزان حامیان همجنس گرائی در میان جوانان آمریكائی و كسانی كه از دهه 1980 به بعد دنیا آمده اند بسیار بیشتر از افراد دیگر است. بنابراین نظرسنجی، دست كم 53 درصد از جوانان آمریكایی به جمع طرفداران همجنس گرائی پیوسته اند.(46)می توان از كسانی كه ادعا می كنند همجنس گرا انسانی است كه بنا بر نوع فطرات خدادادی اش، به همجنس خود تمایل دارد و وجود «ژن گی» توجیهی است بیولوژیكی و علمی، سؤال كرد چگونه است كه هر سال در جوامع غربی و كشورهای پیشرفته «ژن گی» در جوانان در حال افزایش است و ساختار ژنتیكی انسان متمدن، در حال طلب كردن هم جنس خویش است؟

10- نتیجه
 

تا وقتی به مكتبی جامع، معقول و علمی كه هدفش رساندن انسان به سعادت و لذات معنادار است اعتماد نداشته باشیم در صورت ازدواج با همه همجنس گرایان ایالت ماساچوست، باز هم این غریزه‌ی قوی اشباع شدنی نخواهد بود. طبیعت گناهی نكرده است برای تحمل این همه اعمال و رفتار غیرانسانی. لااقل می توان بدون اعتقاد به ادیان سامی، قدیم و یا پیشرفته كه جملگی این مسئله را رد می كنند به عنوان انسانی آزاد، دوستدار طبیعیت باشیم. قانع نبودن به داشته ها،‌ طلب آنچه كه انسانیت را به نسیان می برد، پای بسیاری از مفاسد اخلاقی، اجتماعی واقتصادی را به پیش می كشد. دلیل معقول، طبیعی و اخلاقی برای توجیه همجنس گرائی نیافتم و گرنه خداوند به عنوان خالق عقل، طبیعت و عشق، آدم را با فرهاد می آفرید و شیرین را با حوا ! چرا كه او از همه مخلوقاتش باهوش تر است.به هر حال باید با فرد همجنس گرا با شفقت و ملاطفت رفتار نمود تا بتواند خود را از این ورطه نجات دهد. باید او را دستگیری كرد و دستانش را در دست خالق گذارد. او سرنوشت مخلوقش را به بهترین شكل رغم خواهد زد. او یاوری مطمئن برای انسان والبته او خدائی مهربان است...لا یُخْلِفُ اللهُ وَعْدَه (47)می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین عناوین مطالب
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو